Asistenta Tehnica

/Asistenta Tehnica
Asistenta Tehnica 2018-11-25T22:55:16+00:00

 

Servicii incluse

Pana cauciuc, ce constă din organizarea serviciului de înlocuire a pneului avariat în situația în care autoturismul este dotat cu roata de rezerva. În situația în care această problemă nu se poate remedia la locul evenimentului rutier, Prestatorul recurge la prestarea serviciului de tractare.
Pana combustibil, constă în intervenția Prestatorului în cazul în care autoturismul este imobilizat din cauza lipsei de combustibil (benzina sau motorina) și în acest caz autoturismul va fi tractat pîna la cea mai apropiata stație de combustibil în vederea realimentării. Prestatorul nu suportă cheltuieli pentru realimentarea autoturismului.
Start baterie (acumulator). Echipa de intervență a Prestatorului va organiza și asigura alimentarea (curent de pornire) și repunerea în stare de funcționare a acumulatorului descarcat al autoturismului imobilizat. În situația în care problema de start baterie nu se poate remedia la locul evenimentului rutier, Prestatorul recurge la prestarea serviciului de tractare pînă la cel mai apropiat auto service.
Serviciile de asistenta tehnică rutieră menționate anterior sunt oferite titularului de card în limitele tehnice pe care le permite dotarea autospecialei de intervenție, precum și în limitele impuse de natura defecțiunii tehnice. Serviciile de asistenta rutieră mai sus menționate se transforma în serviciul de TRACTARE dacă defecțiunea tehnica apărută la autoturismul imobilizat nu se poate remedia la locul evenimentului rutier.
Tractare, sunt serviciile prestate pentru evenimente produse pe drumurile publice și constau în servicii de transport a autoturismului dacă acesta este imobilizat ca urmare a unui eveniment ce cade sub incidența acestui contract. Tractarea se face pana la cea mai apropiata unitate auto service.
Reducere la produse (piese auto) și la servicii de autoservice, de la 05% până la 25 %, în dependență de produsele și serviciile solicitate, în magazinele/auto service partenerilor.
Consultatie auto, se ofera Beneficiarului în vederea întocmirii și completării formalităților necesare unui dosar de daune acoperit de o poliță CASCO/RCA, în cazul în care autoturismul a fost implicat într-un accident rutier.